Regler for markedspladsen - TruckScout24.dk

Markedspladsregler

Kun konkrete tilbud

Indtast kun konkrete tilbud i databasen. Annoncer, der kun består af slogans som "alle typer af xy køretøjer", kan desværre ikke aktiveres. Der skal tilbydes enten et specifikt køretøj eller en fast pakke med flere køretøjer pr. annonce. En køretøjspakke kræver en klar beskrivelse af de tilknyttede køretøjer i annonceteksten. Erfaringen har dog vist, at annoncer med enkelte køretøjer tiltrækker betydeligt mere opmærksomhed end bilpakker.

Annoncer altid med en meningsfuld teknisk beskrivelse

Giv dine annoncer på TruckScout24 en meningsfuld beskrivelse. Annoncer uden tekniske data er ikke mulige hos os.

Ingen anonyme eller boksnummerannoncer er mulige

Angiv dit fulde navn og din adresse på din sælgerprofil. Anonyme annoncer er desværre ikke muligt hos os. Private engangssælgere kan skjule deres gade og husnummer, hvis de ønsker det.

Ingen telefon- og faxnumre eller e-mail-adresser i annonceteksten.

Annoncer må ikke indeholde telefonnumre, faxnumre, mobiltelefonnumre og e-mail-adresser. Dine kontaktoplysninger genereres automatisk fra din kundekonto og vises også i den færdige annonce. Det er derfor ikke nødvendigt at angive dine kontaktoplysninger i annonceteksten.

Ingen internetadresser i reklamer

Beskrivelsen og billederne i dine annoncer må ikke indeholde internetadresser.

Ingen henvisninger til andre reklamer

Annoncer må ikke indeholde henvisninger til andre annoncer fra en udbyder. Desuden er henvisninger til udbyderens onlinebutikker og andre handels- eller auktionsplatforme ikke tilladt.

Køretøjer, der annonceres som rubrikannoncer, må ikke være en del af en auktion.

Slet solgte varer

Slet eller sæt venligst solgte varer på pause med det samme. Vi forsøger altid at holde vores database opdateret. Derfor er samkørsel i høj grad uvelkomment eller forbudt af AGB.

Ingen genindlæsning efter sletning af en annonce

Det er ikke tilladt at uploade tidligere slettede annoncer med det samme af hensyn til konkurrenceforvridning.

Ingen logoer som køretøjsbilleder eller i køretøjsbilledet

Brug ikke firmalogoer som køretøjsbilleder. Det er også forbudt at placere firmalogoer på billeder af køretøjer.

Kun billeder, som du har tilladelse til at bruge

På samme måde må producentfotos, hvis ophavsret ligger hos producenten selv, eller billeder af konkurrenter kun uploades med skriftlig tilladelse fra den respektive indehaver af ophavsretten.

Ingen pladsholder-billeder

Reklamebilleder, der kun indeholder "foto til at følge" eller lignende, er ikke mulige.

Du må ikke kopiere tekster fra konkurrenterne

Du bedes selv udarbejde de tekniske beskrivelser af dine salgsgenstande. Det er forbudt at kopiere tekster og dele af tekster fra andre sælgeres annoncer og giver normalt kun problemer, som du ikke ønsker at få.

Ingen lister over nøgleord/søgeord i annoncerne

Giv kun relevante tekniske beskrivelser af de respektive køretøjer. Det er ikke muligt at bruge nøgleord eller søgeordslister. Det er heller ikke muligt at reklamere for andre køretøjer, produkter, forbrugsvarer eller generelle reklamer.

Ingen firmanavne og gentagelser af ord i annoncens titel

Det er forbudt at nævne sit eget firmanavn og at gentage ord i annoncens titel. Fabrikanter er ikke omfattet af denne forordning.

Vælg den korrekte køretøjskategori

Du bedes også i din egen interesse sørge for at placere dine annoncer i de rigtige kategorier.

Ingen 1€-reklamer

Du bedes ikke angive 1€-priser i annoncerne. Annoncer, der viser 1 € som købspris (også som FP eller VB), vil ikke blive aktiveret. Hvis du ikke ønsker at angive en pris, skal du lade prisfeltet være tomt, når du indtaster. Derefter vises noten "Pris info" automatisk for din annonce.

Ingen titler for salgsfremmende reklame

Indtast meningsfulde oplysninger i maskinbetegnelsen / køretøjstypen samt for producenten og modellen, og brug ikke reklameord. Det er den eneste måde, dine annoncer kan findes af potentielle købere via søgefunktionen.

Telefoner, der kan nås, i kontaktoplysninger

Når du angiver dine kontaktoplysninger, skal du sørge for at angive et telefonnummer, som du kan kontakte.

Ingen flere reklamer

Du må ikke sende det samme emne mere end én gang.